Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thanh vuông cạnh A và D , cạnh AD = CD = a , AB = 2a , tam giác SAB đều nằm trong mp vuông góc với đáy . Tính th

Question

Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thanh vuông cạnh A và D , cạnh AD = CD = a , AB = 2a , tam giác SAB đều nằm trong mp vuông góc với đáy . Tính thể tích khối chóp

in progress 0
Kennedy 7 ngày 2021-09-02T12:55:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:56:53+00:00

  Đáp án:

  \({V_{ABCD}} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

  gọi H là trung điểm AB mà tam giác SAB đều ->SH=\(\frac{{2a\sqrt 3 }}{2} = a\sqrt 3 \) SH⊥AB mà (SAB)⊥(ABCD)

  -> SH⊥(ABCD)

  \({V_{ABCD}} = \frac{1}{3}.SH.{S_{ABCD}} = \frac{1}{3}.a\sqrt 3 .\frac{{(a + 2a).a}}{2} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )