hòa tan 7,5 g hỗn hợp al và mg vào dung dịch h2so4 dư thu được 7,84 l khí .dung dịch sau phản ứng cho tác dụng vs dung dịch naoh dư thu đc m(g) kết t

Question

hòa tan 7,5 g hỗn hợp al và mg vào dung dịch h2so4 dư thu được 7,84 l khí .dung dịch sau phản ứng cho tác dụng vs dung dịch naoh dư thu đc m(g) kết tủa. tìm m và tìm khối lg từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Anna 52 phút 2021-09-11T19:41:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:42:53+00:00

  Đáp án:

  $m = 11,6\ g,\ m_{Al} = 2,7\ g,\ m_{Mg} = 4,8\ g$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $n_{H_2} = \dfrac{7,84}{22,4} = 0,35\ mol$

  Gọi số mol của $Al,\ Mg$ lần lượt là x, y (mol)

  PT: $2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

  $Mg + H_2SO_4 \to MgSO_4 + H_2$

  Khi đó ta có: $\begin{cases} n_{H_2} = 1,5x+y=0,35 \\ 27x+24y=7,5 \end{cases}$

  $⇒x=0,1,\ y=0,2\ mol$

  Vậy $m_{Al} = 0,1.27 = 2,7\ g,\ m_{Mg} = 0,2.24 = 4,8\ g$

  +) Vì cho vào dung dịch NaOH dư nên chỉ có kết tủa $Mg(OH)_2:0,2\ mol$

  $⇒ m = m_↓ = 11,6\ g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )