Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm : Mg và ngo vào dung dịch HCL 14,6% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc. a,viết PTHH b,tính khối lượng Mg và ng

Question

Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm : Mg và ngo vào dung dịch HCL 14,6% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc.
a,viết PTHH
b,tính khối lượng Mg và ngo trong hỗn hợp đầu.
c,tính khối lượng dung dịch axit HCL 14,6% đã dùng.
(Cho Mg =24;Cl=35,5; H= 1 ; O= 16;)
Nhờ các bn giỏi hóa giúp mik vs ạ

in progress 0
Kennedy 3 ngày 2021-12-06T17:46:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:48:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

    0,05       0,1                      0,05

  MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  0,2         0,4                

  b) nH2 = 1,12 / 22,4 = 0,05 mol

  mMg = 0,05 * 24 = 1,2 g

  mMgO = 9,2-1,2 = 8 g

  nMgO = 8 / 40 = 0,2 mol

  c) mHCl = ( 0,4 + 0,1 ) * 36,5 = 18,25 g

  m dd HCl = 18,25 * 100% / 14,6 % = 125 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )