Hòa tan HOAàn toàn 16,9 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn bằng dung dịch HCl loãng, dư thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối clor

Question

Hòa tan HOAàn toàn 16,9 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn bằng dung dịch HCl loãng, dư thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối clorua. Giá trị m là
A:
45,3
B:
55,3
C:
46,1
D:
56,1

in progress 0
Josie 4 ngày 2021-12-08T00:37:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T00:38:31+00:00

  Đáp án: nH2=0,4mol

  =>m=16,9+0,4.2.35,5=45,3g=>A

   

   

  0
  2021-12-08T00:39:12+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )