hoà tan m gam HCl vào nước đc 60 mol dung dịch X có phân tử = 2 giá trị của X là

Question

hoà tan m gam HCl vào nước đc 60 mol dung dịch X có phân tử = 2 giá trị của X là

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-09-04T09:05:06+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:06:27+00:00

  Em tham khảo nha:

  Em xem lại đề có phải như sau không

  Hòa tan m gam HCl vào nước thu được 60 ml dung dịch X có pH=2. Tính m

  \(\begin{array}{l}
  pH = 2 \Rightarrow {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = {10^{ – 2}} = 0,01M\\
  {C_M}HCl = {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = 0,01M\\
  {n_{HCl}} = 0,01 \times 0,06 = 0,0006(mol)\\
  m = {m_{HCl}} = 0,0006 \times 36,5 = 0,0219g
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )