Hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C (ở đktc). a) Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp A đối với nitơ, biết 560,0 ml hỗn hợp đó nặng 0,725 g

Question

Hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C (ở đktc).
a) Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp A đối với nitơ, biết 560,0 ml hỗn hợp đó nặng 0,725 gam.
b) Đốt cháy V ml hỗn hợp A cho các sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa P2O5, bình (2) chứa Ba(OH)2, thấy
khối lượng bình (1) tăng 2,7 gam, bình 2 tăng 5,28 gam. Tính V.
c) Xác định công thức phân tử các hiđrocacbon biết rằng một trong hai chất là anken

in progress 0
Kennedy 6 ngày 2021-12-03T12:28:31+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:30:09+00:00

  Đáp án:

   a) MA=29 -> dA/N2=29/28

  b) V=1344 ml

  c) C2H4 và C2H6

  Giải thích các bước giải:

   a) 560 ml A nặng 0,725 mol

  Ta có: V A=560 ml=0,56 lít -> nA=0,56/22,4=0,025 mol

  -> MA=0,725/0,025=29

  b) A + O2 —> CO2 + H2O

  Dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 -> H2O bị hấp thu

  -> mH2O=2,7 gam -> nH2O=2,7/18=0,15 mol; 

  Qua bình 2 thì CO2 bị hấp thu

  ->  mCO2=5,28 gam -> nCO2=5,28/44=0,12 mol

  -> nC=nCO2=0,12 mol; nH=2nH2O=0,3 mol

  -> mA=mC+mH=0,12.12+0,3=1,74 gam

  -> nA=1,74/29=0,06 mol -> VA=0,06.22,4=1,344  lít =1344 ml=V

  c) Vì nH2O > nCO2 -> A chứa ankan

  C hỗn hợp=nC/nA=0,12/0,06=2 -> A gồm C2H4 và C2H6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )