Hồng và Lan mua chung 26 bút bi và phải trả số tiền là 46800 đồng, Hồng trả nhiều hơn Lan 10800 đồng.Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu bút bi?

Question

Hồng và Lan mua chung 26 bút bi và phải trả số tiền là 46800 đồng, Hồng trả nhiều hơn Lan 10800 đồng.Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu bút bi?

in progress 0
Delilah 4 ngày 2021-12-06T18:46:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:47:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mỗi cây bút bi có số tiền là:

     $46800:26=1800$(đồng)

  Hồng mua nhiều hơn Lan số cái bút bi là:

    $10800:1800=6$(cái)

  Hồng mua số cái bút là:

    $(26+6):2=16$(cái)

  Lan mua số cái bút là:

     $26-16=10$(cái)

       Đáp số: Hồng mua 16 cái bút

                    Lan mua 10 cái bút

  0
  2021-12-06T18:47:47+00:00

  Đáp án:

  Hồng: 16 cái ; Lan: 10 cái

  Giải thích các bước giải:

   Giá tiền của 1 chiếc bút bi là:

             46800 : 26 = 1800 ( đồng )

  Hồng mua số cái bút bi là:

             ( 46800 + 10800 ) : 2 : 1800 = 16 ( cái )

  Lan mua số cái bút bi là:

             26 – 16 = 10 ( cái )

                     Đáp số: Hồng: 16 cái ; Lan: 10 cái

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )