Hợp chất MXa có tổng số proton là 58. Trong hạt nhân M, số nơtron nhiều hơn số proton là 4. Trong hạt nhân X, số proton bằng số nơtron. Phân tử khối c

Question

Hợp chất MXa có tổng số proton là 58. Trong hạt nhân M, số nơtron nhiều hơn số proton là 4. Trong hạt nhân X, số proton bằng số nơtron. Phân tử khối của MXa là?

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-07-08T17:14:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:15:34+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `120`

  Giải thích các bước giải:

  Theo đề bài:

  Hợp chất có tổng số `p` là `58`

  `=> p_M+ap_X=58`       `(1)`

  Trong `M`, số `n` nhiều hơn số `p` là `4`

  `=> n_M-p_M=4`           `(2)`

  Trong `X`, số `p` bằng số `n`

  `=> p_X=n_X`         `(3)`

  Mặt khác: Phân tử khối của `MX_a` là: `p_M+n_M+ap_X+an_X`     `(*)`

  Thay lần lượt `(1)(2)(3)` vào `(*):`

  `=> p_M+p_M+4+ap_X+ap_X=2.(p_M+ap_X)+4=2.58+4=120`

  0
  2021-07-08T17:15:46+00:00

  Đáp án: 120

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có số proton của MXa là: pM + a.px = 58

  Lại có: nM – pM = 4, nX = pX

  Coi phân tử khối xấp xỉ bằng số khối.

  Vậy phân tử khối của MXa là: pM + nM+ a(pX + nX) = 2pM+ 2apX + 4 = 120

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )