Câu văn số (1) “Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn x

Photo of author

By Rose

Câu văn số (1) “Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San” trong đoạn trích có mấy vị ngữ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

0 bình luận về “Câu văn số (1) “Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn x”

 1. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San”

  Có 4 vị ngữ : 

  lướt thướt bay qua rừng 

  quyến hương thảo quả đi

  rải theo triền núi

   đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San” 

   

   

 2. Câu văn số (1) “Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San” trong đoạn trích có mấy vị 

  ngữ?

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  * lướt thướt bay qua rừng: VN1

  * quyến hương thảo quả đi: VN2

  * rải theo triền núi, đưa: VN3

  * đưa hương thảo quả ngọt lựng: VN4

  * thơm nồng vào những thôn xóm Chin San: Bổ ngữ

  @Mik nghĩ là thế sai đừng chửi mik nhé ngu văn 

Viết một bình luận