khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chát X cho 0,392 lít CO2 ở đktc và 2,24g SO2 . xác định công thức hóa học của hợp chất X

Question

khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chát X cho 0,392 lít CO2 ở đktc và 2,24g SO2 . xác định công thức hóa học của hợp chất X

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-11-25T00:04:47+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:06:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nCO2=0.392/22.4=0.0175(mol)

  nSO2=2.24/32=0.07(mol)

  Có 0.07/0.0175=4

  >CTPT :H4S2=H2S

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )