Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra từ năm nào đến năm nào?

Question

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra từ năm nào đến năm nào?

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-27T12:25:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:26:09+00:00

  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra từ năm 40 nào đến năm 43.

  0
  2021-09-27T12:26:52+00:00

  Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa năm 40 tại Mê Linh

  Đến năm 42 thì giành được đọc lập, Trưng Trắc lên làm vua

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )