ko coopy mạng nha LONG QUÂN đã cho nghĩa quân LAM SƠN mượn gươm thần như thế nào . chi tiết ấy có ý nghĩa như thế nào viết một đoạn văn dài nhé

Question

ko coopy mạng nha
LONG QUÂN đã cho nghĩa quân LAM SƠN mượn gươm thần như thế nào . chi tiết ấy có ý nghĩa như thế nào
viết một đoạn văn dài nhé

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-17T01:26:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:28:17+00:00

  _ lưỡi gươm đén từ lê thận

  _lê lợi đến nhà  sáng lên chữ hoàng thượng

  lê lợi nhận được trong rừng 

  lê lợi đem ra tra gươm thì vùa in

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )