KO tính, tìm số tận cùng của: $248^{30} . 115^{25}$

Question

KO tính, tìm số tận cùng của:
$248^{30} . 115^{25}$

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-09-18T14:04:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:05:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-18T14:05:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Có `248` chia hết cho `2`

  `⇒248^30` chia hết cho `2`.

   Có `115` chia hết cho `5`

  `⇒115^25` chia hết cho `5`

  `⇒248^30 .115^25` chia hết cho `10`

  `⇒248^30 .115^25` có chữ số tận cùng là `0`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )