lãi suất 1 tháng là 0,78%.một người gửi tiết kiệm , sau 3 tháng người đó nhận đc số tiền lãi là 936 000 đồng. Hỏi người đó gửi tiết kiệm baonhiêutiền

Question

lãi suất 1 tháng là 0,78%.một người gửi tiết kiệm , sau 3 tháng người đó nhận đc số tiền lãi là 936 000 đồng. Hỏi người đó gửi tiết kiệm baonhiêutiền

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-11-26T11:00:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:02:07+00:00

  Đáp án:

  928699,2 đồng 

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền lãi là :

  936000 : 100 x 0,78 =7300,8 ( đồng )

  Người đó gửi tiết kiệm số tiền là :

  936000 – 7300,8 =928699,2 ( đồng )

  Đáp số : 928699,2 đồng .

   

  0
  2021-11-26T11:02:21+00:00

  Đáp án:

  928699,2 đồng

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền lãi là :

  936000 : 100 x 0,78 =7300,8 ( đồng )

  Người đó gửi tiết kiệm số tiền là :

  936000 – 7300,8 =928699,2 ( đồng )

  Đáp số : 928699,2 đồng .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )