Vì sao gọi cuộc cách mạng của các thuộc địa ở bắc mỹ là cuộc cách mạng tư sản

By Adalynn

Vì sao gọi cuộc cách mạng của các thuộc địa ở bắc mỹ là cuộc cách mạng tư sản

0 bình luận về “Vì sao gọi cuộc cách mạng của các thuộc địa ở bắc mỹ là cuộc cách mạng tư sản”

 1. – Kết quả:

       + Theo Hòa ước Vec-sai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

       + Năm 1787, Hiến pháp được thông qua góp phần củng cố vị trí nhà nước Mĩ.

  – Ý nghĩa

       + Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.

       + Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân ở Mỹ La tinh.

  Xem tiếp…

  Quảng cáo

  Giới thiệu sách

  Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 10

  HÃY TRÌNH BÀY DIỄN BIẾN CHÍNH CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

   

  Chuyên mục: Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  – 10/1773: Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 3 tàu chở chè của Anh

  – 5/9 đến 16/10/1774: Đại hội lục địa lần 1 tổ chức tại Phi-la-đen-phi-a

  – 4/1775: Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc nổ ra

  – Đầu năm 1776, quân khởi nghĩa chiếm Bô-xton

  – 10/5/1776, Đại hội lục địa lần 2 tuyên bố cắt đứt quan hệ với Anh.

  – 4/7/1776 Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

  – 17/10/1777: Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga

  – 1781: Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh chấm dứt.

  – 1783: Anh kí hiệp ước Vec-sai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

  Xem tiếp…

  YẾU TỐ NÀO GIÚP NGHĨA QUÂN BẮC MĨ CHIẾN THẮNG QUÂN ANH.

   

  Chuyên mục: Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  – Sự chỉ huy tài tình của Oa-sinh-tơn

  – Sự ủng hộ của nhân dân

  – Biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích

  – Cuộc chiến đấu của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân tiến bộ Pháp và nhân dân tiến bộ châu Âu nói chung ủng hộ.

  Xem tiếp…

  TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM 1776 CÓ NHỮNG ĐIỂM TIẾN BỘ VÀ HẠN CHẾ GÌ?

   

  Chuyên mục: Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  – Tiến bộ

       + Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố.

       + Nguyên tắc về tính chủ quyền được đề cao

  – Hạn chế

       + Không xóa bỏ chế độ nô lệ

       + Công nhân và nhân dân lao động vẫn bị bóc lột

       + Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng

  Xem tiếp…

  NƯỚC MĨ ĐƯỢC THÀNH LẬP TRONG HOÀN CẢNH NÀO?

   

  Chuyên mục: Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  – Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định thành lập “Quân đội quốc gia”, bổ nhiệm Oa-sinh-ton làm tổng chỉ huy, đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng quân đội. Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngường phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.

  – 4/7/1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập chính thức tuyên bố 1 thuộc địa thoát ly khỏi Anh, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ.

  – Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân thuộc địa vẫn còn phải tiếp diễn . Sau nhiều thắng lợi quân sự tiêu biểu là Xa-ra-tô-ga (1777) và I-ooc-tao (1781) quân Anh bị đánh bại hoàn toàn. Hợp chúng quốc Mĩ chính thức thành lập.

  Xem tiếp…

  HÃY TRÌNH BÀY CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ ANH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA 13 THUỘC ĐỊA.

   

  Chuyên mục: Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  – Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, đồng thời ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.

  – Các thuộc địa Bắc Mĩ không được tự do buôn bán với các nước khác và cư dân ở đây không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.

  – Ban hành những đạo luật nhằm ngăn cản sự phát triển của kinh tế thuộc địa như : Luật hàng hải theo đó việc vận chuyển hàng hóa từ Bắc Mĩ dang Anh và ngược lại phải do tàu Anh đảm nhiệm, Luật đường,…

  Xem tiếp…

  Trả lời
 2. Vì: – Giai cấp lãnh đạo: tư sản chủ nô

       – Lực lượng cách mạng: quần chúng nhân dân

       – Mục đích: lật đổ chế độ thực dân, giành lại độc lập dân tộc

       – Hình thức: chiến tranh giành độc lập

       – Kết quả, ý nghĩa: giành độc lập, xác lập liên bang

       – Xu hướng phát triển: phát triển theo con đương tư bản chủ nghĩa

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm