Lập bảng thống kê phong trào Tây Sơn từ 1771 – 1789 THỜI GIAN SỰ KIỆN NGƯỜI LĐ KẾT QUẢ-Ý NGHĨA 1.Năm 1771 2. Năm 1773 3. Năm 1777 4. Năm 1785

Question

Lập bảng thống kê phong trào Tây Sơn từ 1771 – 1789

THỜI GIAN SỰ KIỆN NGƯỜI LĐ KẾT QUẢ-Ý NGHĨA
1.Năm 1771
2. Năm 1773
3. Năm 1777
4. Năm 1785
5. Năm 1786
6. Năm 1788
7. Năm 1789

Giup mik vs ạ
Cám ơn mn nhìu…

in progress 0
Hailey 5 tháng 2021-07-13T02:57:07+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:58:14+00:00

  1. Năm 1771:

   – Sự kiện: Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ 

   – Người lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

   – Kết quả – ý nghĩa:

        + Kết quả: Xây dựng 1 đội quân hùng mạnh để chiến tranh giành lại độc lập dân tộc
        + Ý nghĩa: Không sợ chết, dẫn dắt nhân dân, nông dân đòi lại sự tự do dân tộc 

  2. Năm 1773:

   – Sự kiện: Nghĩa quân Tây Sơn đã kiếm soát được phần lớn phủ Quy Nhơn, hạ được phủ thành.

   – Người lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.

   – Kết quả – ý nghĩa:

          + Kết quả: Kiểm soát được phủ Quy Nhơn, phủ thành

          + Ý nghĩa: Giành lại tự do cho dân phủ thành

  3. Năm 1777:

   – Sự kiện: Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

   – Người lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.

   – Kết quả – ý nghĩa:

          + Kết quả: Lật đổ được chúa Nguyễn

          + Ý nghĩa: Giành lại được sự tự do cho nhân dân ở Đàng Trong

  4. Năm 1785:

   – Sự kiện: Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm- Xoài Mút.

   – Người lãnh đạo: Nguyễn Huệ

   – Kết quả – ý nghĩa: 

         + Kết quả: Quân ta thắng lợi, quân Xiêm bại trận

         + Ý nghĩa: Đập tan âm mưu xâm chiếm nước ta của quân Xiêm

  5. Năm 1786:

   – Sự kiện: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, lật đổ chính quyền chúa Trịnh.

   – Người lãnh đạo: Nguyễn Huệ

   – Kết quả – ý nghĩa:

         + Kết quả: Lật đổ chúa Trịnh

         + Ý nghĩa: Hàn gắn ranh giới chia cắt tạo ra sự thống nhất đất nước 

  6. Năm 1788:

   – Sự kiện: Tiêu diệt kẻ mưu phản: Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Văn Nhậm 

   – Người lãnh đạo: Nguyễn Huệ(Quang Trung)

   – Kết quả – ý nghĩa:

         + Kết quả: Bắt được hai kẻ mưu phản nước

         + Ý nghĩa: Lật đổ phong kiến Nguyễn , Trịnh , Lê 

  7. Năm 1789:

   – Sự kiện: Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.

   – Người lãnh đạo: Nguyễn Huệ(Quang Trung)

   – Kết quả – ý nghĩa:

         + Kết quả: Thắng quân Thanh, không cho quân Thanh xâm chiếm nước ta

         + Ý nghĩa: Bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc

  Mik thấy bạn kia trả lời trước nên bạn cho bạn ấy ctlhn nhé!!!

      Xin 5* và cảm ơn  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )