Lập bảng thống kê so sánh về kinh tế chính trị đối ngoại của Anh Pháp Đức Mĩ

Question

Lập bảng thống kê so sánh về kinh tế chính trị đối ngoại của Anh Pháp Đức Mĩ

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-10T11:11:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T11:12:21+00:00

  Đáp án:

  * Anh:

  – Kinh tế:

  + Trước năm 1870 , Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.

  + Sau 1870 , Anh mất dần vị trí , tụt xuống hạng thứ 3 thế giới sau Mĩ , Đức.

  + Tuy nhiên , Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản , thương mại và thuộc địa , nhiều công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền kinh tế.

  – Chính trị: 

  + Tồn tại ” Quân chủ lập hiến “.

  + Hai đảng ” Bảo thủ ” và ” Tự do ” thay nhau cầm quyền đều bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

  – Đối ngoại:

  + Đẩy mạnh chính sách xâm lược.

  + Đến năm 1914, thuộc địa Anh rộng khắp thế giới chiếm 1/4 diện tích đất đai và dân số.

  => Chủ nghĩa đế quốc Anh đước mệnh danh là Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

  * Pháp:

  – Kinh tế:

  + Sau năm 1870 , công nghiệp phát triển chậm lại , tụi xuống vị trí thứ 4 thế giới sau Mĩ , Đức , Anh. Tuy nhiên Pháp vẫn phát triển mạnh một số ngành như khai mỏ , đường sắt , luyện kim , chế tạo ô tô… Nhiều công ty độc quyền ra đời , chi phối nền kinh tế nước Pháp.

  + Pháp cho các nước chậm phát triển , vay lãi nên Pháp được mệnh danh là ” Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi “.

  – Chính trị:

  + Pháp tồn tại thể chế chính trị , nền ” Cộng hòa thứu ba “.

  + Tăng cường đàm áp nhân dân.

  – Đối ngoại:

  + Chạy đua vũ trang, xâm lược thị trường thuộc địa.

  * Đức:

  – Chính trị: 

  + Đức là nước quân chủ lập hiến theo thể chế liên bang.

  + Đức thi hành chính sách đối nội , đối ngoại hết sức phản động:

   .  Đề cao chủng tộc Đức.

   .  Truyền bá bạo lực.

   .  Chạy đua vũ trang.

  => Đức đước mệnh danh là ” Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt , hiếu chiến “.

  – Kinh tế:

  + Công nghiệp phát triển mạnh , đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.

  + Nhiều công ty độc quyền ra đời , nhiều nhất là luyện kim , than đá , sắt , thép… chi phối nền kinh tế Đức.

  * Mĩ:

  – Kinh tế: 

  + Từ sau năm 1970, công nghiệp đứng đầu thế giới, sản phẩm công nghiệp của Mĩ gấp đôi Anh và bằng 1/2 các nước Tây Âu gập lại.

  + Công nghiệp phát triển mạnh dẫn đến sự tập trung tư sản cao độ , nhiều công ty độc quyền ra đời như: Vua dầu mỏ ( Rốc – phe – lơ ) ; vua thép ( Moóc – gan ) , vua ô tô ( Pho )… đã chi phối toàn bộ đời sống kinh tế của Mĩ.  

  + Nông nghiệp vừa đáp ứng lương thực của trong nước vừa xuất khẩu ra thị trường châu Âu.

  – Kinh tế: 

  + Thể chế liên bang với hai đảng ” Dân chủ ” và ” Cộng hòa ” thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi tư sản.

  + Đẩy mạnh vành đai xâm lược: Thái Bình Dương gây chiến tranh với Tây Ban Nha để giành lục địa , dùng vũ lực và đô la để can thiệp vào khu vực Mĩ La Tinh.

  * Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng đế quốc thực dân vì: 

  – Đẩy mạnh chính sách xâm lược.

  – Đến năm 1914, thuộc địa Anh rộng khắp thế giới chiếm 1/4 diện tích đất đai và dân số.

  => Chủ nghĩa đế quốc Anh đước mệnh danh là Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơm ~

  @quynhchik852

  Mong bn giúp nhóm, nhóm mk đg yếu quá :(((

  0
  2021-09-10T11:12:34+00:00

  Đáp án:

  * Anh:

  – Kinh tế:

  + Trước năm 1870 , Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.

  + Sau 1870 , Anh mất dần vị trí , tụt xuống hạng thứ 3 thế giới sau Mĩ , Đức.

  + Tuy nhiên , Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản , thương mại và thuộc địa , nhiều công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền kinh tế.

  – Chính trị: 

  + Tồn tại ” Quân chủ lập hiến “.

  + Hai đảng ” Bảo thủ ” và ” Tự do ” thay nhau cầm quyền đều bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

  – Đối ngoại:

  + Đẩy mạnh chính sách xâm lược.

  + Đến năm 1914, thuộc địa Anh rộng khắp thế giới chiếm 1/4 diện tích đất đai và dân số.

  => Chủ nghĩa đế quốc Anh đước mệnh danh là Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

  * Pháp:

  – Kinh tế:

  + Sau năm 1870 , công nghiệp phát triển chậm lại , tụi xuống vị trí thứ 4 thế giới sau Mĩ , Đức , Anh. Tuy nhiên Pháp vẫn phát triển mạnh một số ngành như khai mỏ , đường sắt , luyện kim , chế tạo ô tô… Nhiều công ty độc quyền ra đời , chi phối nền kinh tế nước Pháp.

  + Pháp cho các nước chậm phát triển , vay lãi nên Pháp được mệnh danh là ” Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi “.

  – Chính trị:

  + Pháp tồn tại thể chế chính trị , nền ” Cộng hòa thứu ba “.

  + Tăng cường đàm áp nhân dân.

  – Đối ngoại:

  + Chạy đua vũ trang, xâm lược thị trường thuộc địa.

  * Đức:

  – Chính trị: 

  + Đức là nước quân chủ lập hiến theo thể chế liên bang.

  + Đức thi hành chính sách đối nội , đối ngoại hết sức phản động:

   .  Đề cao chủng tộc Đức.

   .  Truyền bá bạo lực.

   .  Chạy đua vũ trang.

  => Đức đước mệnh danh là ” Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt , hiếu chiến “.

  – Kinh tế:

  + Công nghiệp phát triển mạnh , đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.

  + Nhiều công ty độc quyền ra đời , nhiều nhất là luyện kim , than đá , sắt , thép… chi phối nền kinh tế Đức.

  * Mĩ:

  – Kinh tế: 

  + Từ sau năm 1970, công nghiệp đứng đầu thế giới, sản phẩm công nghiệp của Mĩ gấp đôi Anh và bằng 1/2 các nước Tây Âu gập lại.

  + Công nghiệp phát triển mạnh dẫn đến sự tập trung tư sản cao độ , nhiều công ty độc quyền ra đời như: Vua dầu mỏ ( Rốc – phe – lơ ) ; vua thép ( Moóc – gan ) , vua ô tô ( Pho )… đã chi phối toàn bộ đời sống kinh tế của Mĩ.  

  + Nông nghiệp vừa đáp ứng lương thực của trong nước vừa xuất khẩu ra thị trường châu Âu.

  – Kinh tế: 

  + Thể chế liên bang với hai đảng ” Dân chủ ” và ” Cộng hòa ” thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi tư sản.

  + Đẩy mạnh vành đai xâm lược: Thái Bình Dương gây chiến tranh với Tây Ban Nha để giành lục địa , dùng vũ lực và đô la để can thiệp vào khu vực Mĩ La Tinh.

  * Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng đế quốc thực dân vì: 

  – Đẩy mạnh chính sách xâm lược.

  – Đến năm 1914, thuộc địa Anh rộng khắp thế giới chiếm 1/4 diện tích đất đai và dân số.

  => Chủ nghĩa đế quốc Anh đước mệnh danh là Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

  @chichiquynh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )