Lịch sử 7 các quốc gia phong kiến đông nam á

Question

Lịch sử 7 các quốc gia phong kiến đông nam á

in progress 0
Audrey 4 ngày 2021-12-06T18:02:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:04:44+00:00

  các quốc gia xã hội phong kiến:

  Việt Nam, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan và Bru-nây.

  0
  2021-12-06T18:04:50+00:00

  Indonexia – vương triều Môgiopahit, Campuchia – thời kì Angko, Myanma – vương triều Pagan, Thái Lan – vương quốc Sukhothay, Lào – vương quốc Lan Xang, Đại Việt, Champa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )