Lịch sử 7 các quốc gia phong kiến đông nam á

Photo of author

By Audrey

Lịch sử 7 các quốc gia phong kiến đông nam á

0 bình luận về “Lịch sử 7 các quốc gia phong kiến đông nam á”

  1. các quốc gia xã hội phong kiến:

    Việt Nam, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan và Bru-nây.

  2. Indonexia – vương triều Môgiopahit, Campuchia – thời kì Angko, Myanma – vương triều Pagan, Thái Lan – vương quốc Sukhothay, Lào – vương quốc Lan Xang, Đại Việt, Champa

Viết một bình luận