lúc 7h sáng , 1 ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km , rồi ngay lập tức trở về và đến A lúc 11h30p . Tính vận tốc cano khi xuôi dòng biết

Question

lúc 7h sáng , 1 ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km , rồi ngay lập tức trở về và đến A lúc 11h30p . Tính vận tốc cano khi xuôi dòng biết vận tốc dòng nước là 6km/h
-hộ mình với,huhu :<

in progress 0
Hadley 3 ngày 2021-12-07T13:45:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:47:17+00:00

  Gọi vận tốc của ca nô là x(km/h, x>6)

  Vận tốc ca nô xuôi dòng là x+6(km/h)

  Vận tốc ca nô ngược dòng là x-6(km/h)

  Thời gian ca nô xuôi dòng là 36/x+6(h)

  Thời gian ca nô ngược dòng là 36/x-6(h)

  Vì thời gian ca nô đi từ A đến B rồi trở về A là 11h30′-7h=4h30’=9/2 h nên ta có pt:

             36/x+6+36/x-6=9/2

        ⇔ 72(x-6)+72(x+6)=9(x-6)(x+6)

        ⇔ 72x-432+72x+432=9x²-324

        ⇔ 144x-9x²+324=0

        ⇔  (x-18)(x+2)=0

        ⇔[x-18=0

            [x+2=0

        ⇔[x=18(TMĐK)

            [x=-2(loại)

  Vậy vận tốc của ca nô là 18km/h

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T13:47:51+00:00

  Đổi: 11giờ 30 phút = 11,5 h

  Thời gian ca nô đi cả đi lẫn về là :

  11,5 -7 =4,5h

  Gọi vận tốc ca nô khi xuôi dòng là x (km/h)

  <=> Vận tốc ca nô khi ngược dòng là x-6 ( km/h)

  <=> Thời gian ca nô khi xuôi dòng là 36/x ( h )

  Thời gian ca nô đi ngược dòng là 36/x – 6 ( h )

  <=> Ta có p/t

  36/x + 36/x – 6 = 4,5 ( x không bằng 6 )

  Giải ra ta được: x  19,544 (km/h)

  Vậy vận tốc của ca nô xuôi dòng là 19,544 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )