metan, etilen, axetilen khi cháy đều toả nhiệt, đúng hay sai?

Question

metan, etilen, axetilen khi cháy đều toả nhiệt, đúng hay sai?

in progress 0
Katherine 5 tháng 2021-07-27T04:59:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T05:00:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  metan, etilen, axetinlen khi cháy đều tỏa nhiệt là sai vì metan và etilen cháy không khí yếu hơn axetilen và có một điều nữa phải lưu ý khi cháy đều tỏa nhiệt của 3 chất

  – chất khí, không màu, không mùi 

  – nhẹ hơn không khí 

  – ít tan trong nước 

  – axetilen có 1 liên kết baC

  – trong một liên kết ba có 2 liên kêt kém bền

  còn hai chất còn lại thì etilen có 1 liên kết đôi, trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền, đễ bị đứt ra trong các phân tử hóa học

  còn metan có 4 liên kết đơn nên mỗi chất đều có cấu tạo khác nên metan, etilen cháy nhẹ hơn không khí hơn axetilen

  0
  2021-07-27T05:01:19+00:00

  Đáp án:

   Đúng

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng cháy,  metan tác dụng với khí oxi cho ra sản phẩm là khí cacbonic, hơi nước và tỏa nhiều nhiệt: `CH_4+2O_2` $\xrightarrow{{t^o}}$ `CO_2+2H_2O`

  Etilen tham gia phản ứng cháy trong không khí cho ra sản phẩm là khí cacbonic, hơi nước và tỏa nhiều nhiệt (1 mol etilen tỏa ra 1141 kJ nhiệt lượng)

  `C_2H_4+ 3O_2` $\xrightarrow{{t^o}}$ `2CO_2+2H_2O`

  Tương tự với metan và etilen, axetilen khi đốt cháy sẽ tạo ra khí cacbonic, hơi nước và tỏa nhiệt:

  `2C_2H_2+ 5O_2` $\xrightarrow{{t^o}}$ `4CO_2+2H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )