Mn chọn 1 trong 2 bài này y+y*1/3:2/9+y:2/7= 720 A=1*2+2*3+3*4+…+48*49+49*50

Question

Mn chọn 1 trong 2 bài này
y+y*1/3:2/9+y:2/7= 720
A=1*2+2*3+3*4+…+48*49+49*50

in progress 0
Harper 4 tháng 2021-08-09T03:06:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T03:08:13+00:00

  Đáp án:

   A=41650

  Giải thích các bước giải:

  A=1.2+2.3+3.4+… +49.50

  ⇒3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+…+49.50.3

       A=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+…+49.50.(51-48)

       A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+…+49.50.51-48.49.50

       A=49.50.51=124950

       Vậy A=41650

  0
  2021-08-09T03:08:20+00:00

  Đáp án:

  b) A=1.2+2.3+3.4+… +49.50

  ⇒3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+…+49.50.3

  ⇒3A=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+…+49.50.(51-48)

  ⇒3A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+…+49.50.51-48.49.50

  ⇒3A=49.50.51=124950

  ⇒A=41650

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )