mọi người giúp mik giải bài này vs Bài tập : Cho tam giác ABC nhọn cs AB

Question

mọi người giúp mik giải bài này vs
Bài tập : Cho tam giác ABC nhọn cs AB

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-07-05T19:21:19+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:23:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)Ta có :

    góc MDB + góc MBD = 90 độ

    góc MBD + góc ABH = 90 độ 

    suy ra góc MDB = góc ABH

  xét tam giác AHB vuông tại H và tam giác BMD vuông tại M có :

  cạnh huyền BD = AB

  góc MDB = góc ABH

  suy ra tam giác AHB = tam giác BMD

  từ đó có góc DBM = góc BAH ( góc tương ứng )

  Ta có :

  góc ECA bằng 90 độ

  suy ra góc ECN + góc ACH = 90 độ

  Ta có :

  góc NEC + góc NCE = 90 độ

  góc NCE + góc ACH = 90 độ (cmt)

  suy ra góc NEC = góc ACH

  xét tam giác ECN vuông tại N và tam giác ACH vuông tại H có 

  cạnh huyền EC = EC

  góc NEC = góc ACH

  suy ra tam giác ECN = tam giác ACH

  Từ đó có góc ECN = góc CAH ( góc tương ứng )

  suy ra ĐPCM

  b) Ta có 

  tam giác AHB = tam giác BMD

  suy ra MD = HB ( cạnh tương ứng )

  tam giác ECN = tam giác ACH

  suy ra EN=CH ( cạnh tương ứng )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )