Mọi người ơi giúp vs Cho $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$ Chứng minh $\frac{a}{b}$= $\frac{a+c}{b+d}$

Question

Mọi người ơi giúp vs
Cho $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$
Chứng minh $\frac{a}{b}$= $\frac{a+c}{b+d}$

in progress 0
Julia 3 ngày 2021-12-07T02:48:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:50:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ 

  $\frac{a}{b}=\frac{a+c}{b+d}$ 

  ⇔$\frac{a}{b}=\frac{c+c}{d+d}$ 

  ⇔$\frac{a}{b}=\frac{2c}{2d}$ 

  ⇔$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ 

  0
  2021-12-07T02:50:34+00:00

  Đặt $\frac{a}{b}=$ $\frac{c}{d}=k$ 

  → $a=k.b; c=k.d$

  → $\frac{a+c}{b+d}=$ $\frac{k.b+k.d}{b+d}=$ $\frac{k(b+d)}{b+d}=k$ 

  → $\frac{a}{b}=$ $\frac{a+c}{b+d}=k (đpcm)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )