một ca nô xuôi dòng từ bến a đến bến b, sau đó lại đi ngược từ b về a . thời gian đi xuôi ít hơn đi ngược là 40 p . tính khoảng cách giữa 2 bến a và b

Question

một ca nô xuôi dòng từ bến a đến bến b, sau đó lại đi ngược từ b về a . thời gian đi xuôi ít hơn đi ngược là 40 p . tính khoảng cách giữa 2 bến a và b biết vận tốc dòng nước là 3 km/h và vận tốc riêng của cano bằng 27km/h
giúp em với ạ !!! em đang cần gấp :'(

in progress 0
Serenity 2 tuần 2021-11-26T18:37:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:39:09+00:00

  Đáp án:

  $80km$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi khoảng cách giữa hai bến A và B là $x$ (km) (x > 0)

  Thời gian canô xuôi dòng từ bến A đến bến B là:

  $\dfrac{x}{27+3}=\dfrac{x}{30}(h)$

  Thời gian canô đi ngược từ B về A là:

  $\dfrac{x}{27-3}=\dfrac{x}{24}(h)$

  Thời gian đi xuôi ít hơn thời gian đi ngược là $40p=\dfrac{2}{3}h$ nên ta có phương trình:

  $\dfrac{x}{24}-\dfrac{x}{30}=\dfrac{2}{3}$

  $⇔5x-4x=80$

  $⇔x=80(tm)$

  Vậy khoảng cách giữa bến A và bến B là $80km$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )