Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính độ dài khúc sông đó ?

Question

Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính độ dài khúc sông đó ?

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-08-16T16:18:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:19:56+00:00

       Độ dài khúc sông bằng quãng đường đi xuôi dòng trong `3` giờ.

       Vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực của ca nô cộng với `3 {km}/h.`

       Vận tốc khi ngược dòng bằng vận tốc thực của ca nô trừ đi `3 {km}/h.`

       Do đó vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng của ca nô là `6 {km}/h.`

       Vì trong mỗi giờ quãng đường đi được khi ngược dòng ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là `6 km` nên trong `3` giờ ngược dòng thì ca nô đi được quãng đường ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là :  `6 . 3 = 18 km`

       Tức là ngắn hơn độ dài khúc sông là `18 km.`

       Để đi hết 18 km này ca nô đã phải ngược dòng thêm `2` giờ nữa.

       Do đó vận tốc ngược dòng là: `18 : 2 = 9 ({km}/h).`

       Khúc sông đó dài : `9.5=45km`

  Vậy độ dài khúc sông là: `9 . 5 = 45 (km).`

   

  Thu gọn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )