Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào mỗi c

Question

Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào mỗi cửa đều có chiều dài 1,6m chiều rộng 1,2m và 4 cửa sổ, mỗi cửa có chiều dài 1,2m và chiều rộng 1,5m. Tiền thuê quét vôi một mét vuông hết 1 5000 đồng. Hỏi tiền công quét vôi căn phòng đó hết bao nhiêu? ( cần gấp ạ )

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-08-28T19:20:44+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  2
  2021-08-28T19:22:30+00:00

  Diện tích trần nhà và 4 bức tường là :

  7 x 7 x 5 = 245 ( `m^2` )

  Diện tích 2 ra vào là :

  1,6 x 1,2 x 2 = 3,84 ( `m^2` )

  Diện tích 4 cửa sổ là :

  1,2 x 1,5 x 4 = 7,2 ( `m^2` )

  Diện tích cần quét vôi là :

  245 – 3,84 – 7,2 = 233,96 ( `m^2` )

  Tiền công quét vôi căn phòng đó là :

  233,96 : 1 x 15 000 = 3 509 400 ( đồng )

                                 Đáp số : 3 509 400 đồng

  Mik xin hay nhất ạ !

   

  0
  2021-08-28T19:22:39+00:00

  Diện tích toàn phần là:

  7 x 7 x 6=294(m²)

  Vì chỉ quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng nên

  Diện tích quét vôi là:

  294-(7 x 7)=245(m²)

  Diện tích của 2 cửa ra vào là:

  1,6 x 1,2 x 2=3,84(m²)

  Diện tích 4 cửa sổ là:

  1,2  x 1,5 x 4=7,2(m²)

  Diện tích cần quét vôi là:

  245-7,2-3,84=233,96(m²)

  Số tiền quét vôi là:

  233,96 x 15000=3 509 400(đồng)

  Đáp số:3 509 400 đồng

  Xin CTLHN cho nhóm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )