Một cây xanh được tưới nước ,chăm sóc, bón phân,để ngoài ánh sáng nhưng nó vẫn bị vàng lá. Tại sao vậy ạ ?

Question

Một cây xanh được tưới nước ,chăm sóc, bón phân,để ngoài ánh sáng nhưng nó vẫn bị vàng lá. Tại sao vậy ạ ?

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-08-21T16:50:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:51:40+00:00

  Đáp án: bên dưới

   Giải thích các bước giải:

  Được tưới nước, chăm sóc kĩ đủ mà cây vẫn bị vàng lá, Nguyên nhân là do cây bị thiếu nước do quên tưới một thời gian. Sau khi tưới nước vào cây mới bắt đầu vàng lá, điều này thường xảy ra với các cây có củ hoặc có rễ khỏe. Đối với các cây đã trồng lâu,tĩnh chậu,quen môi trường,khi thiếu nước cơ thể cây tự điều tiết và chưa phải bỏ lá. Nhưng khi tưới đủ nước trở lại lập tức cây vàng lá và rụng.

  0
  2021-08-21T16:51:43+00:00

  Đáp án:

  Vì nó bị ánh sáng làm cho có lá vàng hoặc nó bị thiếu chất đạm. Cũng có thể nó bị tưới nước và bón phân vào buổi chưa nên bị nóng rễ và bị héo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )