Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn có bán kính đường tròn miệng xô là 14 cm , bán kính đáy xô là 9cm, chiều cao của xô là 10√6 cm. Hỏi xô có chứa

Question

Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn có bán kính đường tròn miệng xô là 14 cm , bán kính đáy xô là 9cm, chiều cao của xô là 10√6 cm. Hỏi xô có chứa được 10l nước ko?

in progress 0
Serenity 5 tháng 2021-07-16T16:46:49+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:48:11+00:00

  V = 1/3 . π . (r1² + r2² + r1r2) . h

  <=> V = 1/3 . π . (14² + 9² + 14.9) . 10√6

  <=> V ≈ 10337, 35 (cm³)

  10337,35 cm³ = 10,33735 dm³ = 10,33735 lít

  Do 10,33735 > 10 => Xô chứa được 10 lít nước

  0
  2021-07-16T16:48:41+00:00

  Thể tích xô:

  $V=\dfrac{1}{3}\pi.h(r^2+R^2+rR)$

  $=\dfrac{1}{3}\pi.10\sqrt6(14^2+9^2+14.9)$

  $\approx 10337,4(cm^3)$

  $=10,3374(l)$

  Vì $10,3374>10$ nên xô có thể chứa được $10l$ nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )