Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A sau 2 giờ 15 phút môth ca nô chạy từ A đuổi theo và gặp thuyền tại điểm cách A 30km biết thuyền chạy chậm hơn

Question

Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A sau 2 giờ 15 phút môth ca nô chạy từ A đuổi theo và gặp thuyền tại điểm cách A 30km biết thuyền chạy chậm hơn ca nô 10km/h khi đó vận tốc ca nô là

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-07-10T11:42:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:43:21+00:00

  Gọi $x(km/h)$ là vận tốc của ca nô.(x>10). Suy ra vận tốc thuyền là $x-10(km/h)$

  Để đi hết quãng đường cách A 30km thì thời gian mà thuyền đi được là $\dfrac{30}{x-10}$(h)

  Thời gian để ca nô đi hết quãng đường là: $\dfrac{30}{x}$(h)

  Theo đề ca nô xuất phát sau thuyền là $2h15 phút =\dfrac{9}{4} h$ nên ta có phương trình:

  $\begin{array}{l} \dfrac{{30}}{{x – 10}} – \dfrac{{30}}{x} = \dfrac{9}{4}\\  \Rightarrow 30x – 30\left( {x – 10} \right) = \dfrac{9}{4}x\left( {x – 10} \right)\\  \Leftrightarrow 300 = \dfrac{9}{4}{x^2} – \dfrac{{90}}{4}x\\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{{15 + 5\sqrt {57} }}{3} \approx 17,58\left( {km/h} \right)\left( {TM} \right)\\ x = \dfrac{{15 – 5\sqrt {57} }}{3}(L) \end{array} \right. \end{array}$

  Vậy vận tốc ca nô là $17,8 km/h$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )