Một chuồng gà có 12 con gồm: 9 con gà mái và 3 con gà trống. Người nông dân bắt ngẫu nhiên lần lượt 2 con gà, không hoàn lại. Biết rằng lần thứ hai bắ

Question

Một chuồng gà có 12 con gồm: 9 con gà mái và 3 con gà trống. Người nông dân bắt ngẫu nhiên lần lượt 2 con gà, không hoàn lại. Biết rằng lần thứ hai bắt được con gà mái, tính xác suất để lần đầu bắt được con gà trống.

in progress 0
aikhanh 5 tháng 2021-07-10T19:13:32+00:00 1 Answers 143 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:15:28+00:00

  Đáp án:  $\dfrac{9}{{44}}$

   

  Giải thích các bước giải:

   Bắt ngẫu nhiên 2 con gà trong 12 con ko hoàn lại có số cách bắt là: 

  $C_{12}^1.C_{11}^1 = 132$

  Để lần đầu bắt được con trống và lần 2 bắt được 1 con mái thì có số cách là:

  $C_3^1.C_9^1 = 27$

  Vậy xác suất là: $\dfrac{{27}}{{132}} = \dfrac{9}{{44}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )