Một con thuyền chạy xuôi dòng sông với tốc độ 30km/h so với người quan sát trên bờ. Dòng sông chảy với tốc độ 4km/h so với bờ. Tốc độ của thuyền so vớ

Question

Một con thuyền chạy xuôi dòng sông với tốc độ 30km/h so với người quan sát trên bờ. Dòng sông chảy với tốc độ 4km/h so với bờ. Tốc độ của thuyền so với người quan sát trên bờ khi chạy ngược dòng là ?

in progress 0
Reagan 2 tuần 2021-08-25T07:25:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:26:26+00:00

                            `\text{ HAPPY BIRTHDAY TO ME 01 /11 }`

   Gọi thuyền là vật `1`

         nước là vật `2`

         bờ là vật `3`

   Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền khi xuôi dòng

  Vận tốc của thuyền khi chạy xuôi dòng là : $v_{13}$ `=` $v_{12}$ + $v_{23}$ 

                                                                   => $v_{12}$ `=` $v_{13}$ – $v_{23}$ 

                                                                   => $v_{12}$ `= 30 – 4 = 26` (km/h)

  Vì thuyền chạy ngược chiều nên : $v_{13}$ `=` $v_{12}$ – $v_{23}$ 

                                                 =>    $v_{13}$ `= 26 – 4 = 22` (km/h)`

  0
  2021-08-25T07:26:48+00:00

  Đáp án:

   Vận tốc  của thuyền đối với bờ khi ngược dòng là $22km/h$

  Giải thích các bước giải:

   Chọn hệ quy chiếu

  Vật $(1)$ Thuyền

  Vật $(2)$ Dòng nước

  Vật $(3)$ Bờ sông

  Vận tốc của thuyền đối với bờ khi xuôi dòng là $v_{13}=30km/h$

  Có $v_{13}=v_{12}+v_{23}$

  $\Rightarrow v_{12}=v_{13}-v_{12}=30-4=26km/h$

  Vận tốc của thuyền đối với bờ khi ngược dkng

  $v’_{13}=v_{12}-v_{23}=26-4=22km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )