Một mảnh vườn hcn có chu vi 160m. Tăng cdài 4m và giảm crộng 2m thì dtích ko đổi . Tính dt hcn lúc đầu

Photo of author

By Reese

Một mảnh vườn hcn có chu vi 160m. Tăng cdài 4m và giảm crộng 2m thì dtích ko đổi . Tính dt hcn lúc đầu
Leave a Comment