Một cửa hàng có ba tấm vải dài 108m.Sau khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất,2/3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba thì số mét vải còn lại của ba tấm bằng nhau.Tính

Question

Một cửa hàng có ba tấm vải dài 108m.Sau khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất,2/3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba thì số mét vải còn lại của ba tấm bằng nhau.Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-01T00:28:59+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:30:39+00:00

  Đáp án: L1= 24 ; L2=36 ; L3 =48

  Giải thích các bước giải:

  Mình nghĩ là bạn sai đầu bài : ( Tổng 3 tấm vải bằng 108 )

  gọi chiều dài tấm vải thứ nhất , thứ 2, thứ 3 lần lượt là L1;L2;L3

  ta có : L1 +L2 + L3 = 108

  vì khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất,2/3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba thì số mét vải còn lại của ba tấm bằng nhau => L1 -1/2 .L1 = L2 – 2/3.L2 = L3 -3/4.L3

  => L1= 24 ; L2=36 ; L3 =48

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )