một gen có 120 chu kì xoắn và hiệu số % giữa nuclêôtit loại A với Nu không bổ sung với nó bằng 20% trên mạch 1 của gen có X=120 Nu và A=240 Nu xác địn

Question

một gen có 120 chu kì xoắn và hiệu số % giữa nuclêôtit loại A với Nu không bổ sung với nó bằng 20% trên mạch 1 của gen có X=120 Nu và A=240 Nu xác định . 1)chiều dài và khối lượng phân tử của gen . 2) tỉ lệ % và số lượng từng loại trên gen và mối mạch đơn của gen .. 3) số liên kết hiđrô được hình thành giữa các cặp A-T

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-15T18:50:52+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:52:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     Số Nu của gen là  là N:

       20 C = 20. 120 = 4200  (nucleotit) 

     Chiều dài của gen là L:

       N/2 . 3,4 = 4200/2 . 3,4 = 7140  ( Ar grong) 

     Khối lượng của gen là :

        M= 300. N = 300. 4200 = 1260 000( đvC)

       Vậy m của gen là 1260000 đvC

  CHÚC BẠN HỌC TỐT:)))

  0
  2021-09-15T18:52:39+00:00

  1) gen có chu kì 120 vòng xoắn 

     => số Nu của gen là  là N= 20 C = 20. 120 = 4200  (nucleotit) 

    => chiều dài của gen là L = N/2 . 3,4 = 4200/2 . 3,4 = 7140  ( Ar grong) 

    => khối lượng của gen là : M= 300. N = 300. 4200 = 1260 000( đvC)

  ( ý 2 và ý 3 mình thật sự hiểu đề bài chỗ này) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )