Một gen có chiều dài 0,51 Micromet, A=10% a,Tính tổng số nu, KL của gen b, tính tỉ lệ % , số nu các loại của gen c, Tính liên kết H

Question

Một gen có chiều dài 0,51 Micromet, A=10%
a,Tính tổng số nu, KL của gen
b, tính tỉ lệ % , số nu các loại của gen
c, Tính liên kết H

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-23T03:25:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:27:06+00:00

  Chiều dài gen là 5100 amtrong 

  Số Nu của gen là 

  N=2l/3,4=3000 Nu 

  Khối lượng gen là 

  M=Nx300=3000×300=900000 đvC 

  Tỉ lệ % là 

  A=T=10%=300 NU 

  G=X=40%=1200 Nu 

  Số liên kết hidro là 

  H=2A+3G=4200 liên kết

  0
  2021-09-23T03:27:50+00:00

  a,

  $l=0,51\mu m= 5100A^o$

  Mỗi mạch có $5100:3,4=1500$ nu.

  $\Rightarrow$ Gen có $1500.2=3000$ nu. 

  $m=3000.300=\text{ 900 000}(đvC)$

  b, 

  $\%A=\%T=10\%$

  $\Rightarrow \%G=\%X=\dfrac{100-2.10}{2}=40\%$

  $A=T=3000.10\%=300$ nu

  $\Rightarrow G=X=\dfrac{3000-2.300}{2}=1200$ nu 

  c,

  Số liên kết hidro: $2A+3G=4200$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )