Một gen điều khiển tổng hợp 8 phân tử Protein đã nhận của môi trường 2392 axit amin .Trên mạch gốc của gen có 15% adenin phần tử mARN được Sao mã từ g

Question

Một gen điều khiển tổng hợp 8 phân tử Protein đã nhận của môi trường 2392 axit amin .Trên mạch gốc của gen có 15% adenin phần tử mARN được Sao mã từ gen này có 180guamin và 360 xitozin
a) Xác định chiều dài và số lượng từng loại nu của mỗi mạch đơn của gen
b) Nếu trong quá trình tổng hợp protein nói trên có 4 ribôxôm trượt một lần trên mỗi phân tử mARN thì trước đó gen sao mã mấy lần và đã sử dụng từ loại ribônuclêôtit của môi trường là bao nhiêu
c) Số phân tử nước đã giải phóng ra trong quá trình giải mã là bao nhiêu

in progress 0
Liliana 4 ngày 2021-09-07T10:47:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:48:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. Chiều dài và số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi mạch đơn và của gen :

  Gọi N là số nuclêôtit của gen ta có : ( N/ 2.3 -1) . 8 = 2392

  Số lượng nuclêôtit trên mỗi mạch của gen : N / 2 = ( 2392 / 8 + 1 ).3 = 900 (nu)

  Chiều dài gen : 900 x 3,4 = 3060 angstron

  Số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen :

  Agốc = Tbổ xung = 15%.900 = 135 (nu)

  Ggốc = Xbổ xung = rX = 360 (nu)

  Xgốc = Gbổ xung = rG = 180 (nu)

  Tgốc = Xbổ xung = 900 – ( 135 + 360 +180 ) = 225 ( nu)

  Số lượng từng loại nuclêôtit của gen : A = T = 135 + 225 = 360 (nu) G = X = 360 + 180 = 540 (nu)

  2. Số lần sao mã và số lượng từng loại ribônuclêôtit của môi trường :

  Số lần sao mã của gen : 8 : 4 = 2 lần

  Số lượng từng loại ribônuclêôtit mà gen đã sử dụng của môi trường cho quá trình sao mã :

  rAmt = K.Tgốc = 2 . 225 = 450 (ribônu)

  rUmt = K. Agốc = 2 . 135 = 270 ( ribônu )

  rGmt = K. Xgốc = 2 . 180 = 360 ( ribônu )

  rXmt = K. Ggốc = 2 . 360 = 720 ( ribônu )

  3. Số phân tử nước giãi phóng ra môi trường trong quá trình giãi mã :

  ( N / [3 . 2] – 2 ) . 8 = ( 900 / 3 – 2 ) . 8 = 2384 phân tử 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )