Một hình bình hành có diện tích bằng với diện tích của một hình vuông có cạnh là 24cm. Tính chiều cao hình bình hành, biết rằng độ dài cạnh đáy của hì

Question

Một hình bình hành có diện tích bằng với diện tích của một hình vuông có cạnh là 24cm. Tính chiều cao hình bình hành, biết rằng độ dài cạnh đáy của hình bình hành là 36cm.

in progress 0
Bella 2 giờ 2021-09-20T09:17:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:18:41+00:00

  Diện tích hình vuông là ;

  ` 24 ×24 = 576 ( cm² )`

  Chiều cao hình bình hành là :

  ` 576 × 2 : 36 = 32 ( cm )`

  Đáp số : ` 32cm`

  0
  2021-09-20T09:19:13+00:00

  Đáp án:

   16cm

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình bình hành là:

        24×24=576(cm²)

  Chiều cao của hình bình hành là:

        576:36=16(cm)

              Đáp số:16cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )