Một hình chữ nhật có chiều rộng 3/8 dm, chiều dài 5/9dm thì diện tích bằng bao nhiêu . Giúp mk với mk đang cần gấp lắm mọi người ạ

Question

Một hình chữ nhật có chiều rộng 3/8 dm, chiều dài 5/9dm thì diện tích bằng bao nhiêu . Giúp mk với mk đang cần gấp lắm mọi người ạ

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-07T15:15:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:16:05+00:00

  Đáp án:

  Diện tích hình chữ nhật đó là `5/24dm^2`

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

       `2/8xx5/9=5/24(dm^2)`

            Đáp số: `5/24dm^2`

  0
  2021-09-07T15:16:29+00:00

     Diện tích hình chữ nhật đó là :

       `3/8 xx 5/9 = 5/24 ( dm² )`

                       Đáp số : `5/24 `dm²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )