Câu 1 : Những biểu hiện nào chứng tỏ kinh tế Đức phát triển nhanh ? Tình hình chính trị Đức có j nổi bật ? Câu 2: j sao giải cấp tư sản Anh lại chú tr

Photo of author

By Maya

Câu 1 : Những biểu hiện nào chứng tỏ kinh tế Đức phát triển nhanh ? Tình hình chính trị Đức có j nổi bật ?
Câu 2: j sao giải cấp tư sản Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa ?
Câu 3: Cách mạng tư sản thành công nhất ở thời cận đại là tư sản nào ?
Câu 4: Sự kiện nào mở đầu thắng lợi cách mạng Pháp
Giúp mk nhé, mk đg gấp ♥️

0 bình luận về “Câu 1 : Những biểu hiện nào chứng tỏ kinh tế Đức phát triển nhanh ? Tình hình chính trị Đức có j nổi bật ? Câu 2: j sao giải cấp tư sản Anh lại chú tr”

 1. Bạn tham khảo nha!
  Câu 1: Do đất nước được thống nhất, thu lời từ chiến tranh Pháp-Phổ.
  Nét nổi bật: Theo thể chế liên bang, thi hành chính sách đối ngoại-nội phản động.
  Câu 2: Vì vốn đầu tư bỏ ra rất ít, nhưng khi thu lời lại nhiều.
  Câu 3: Cách mạng tư sản Mĩ thành công nhất (Kinh tế số 1 TG cho đến bây giờ).
  Câu 4: Sự kiện nhân dân kéo đến tấn công pháo đài nhà tù Ba-xti cuối thế kỉ XVIII.

Viết một bình luận