một hình chữ nhật có chu vi 24 m Nếu chiều rộng tăng 2 mét và chiều dài giảm 2 m thì diện tích hình chữ nhật không đổi tính diện tích hình chữ nhật b

Question

một hình chữ nhật có chu vi 24 m Nếu chiều rộng tăng 2 mét và chiều dài giảm 2 m thì diện tích hình chữ nhật không đổi tính diện tích hình chữ nhật ban đầu
Mong các câu các cậu viết nhanh mai mình nộp bài rồi

in progress 0
Skylar 2 ngày 2021-12-07T18:50:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:51:36+00:00

  Gọi x, y lần lượt là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật

  (ĐK: 0<x,y<12; x>y; x>2)

  Nửa chu vi hình chữ nhật là x+y=24/2=12(1)

  Chiều rộng sau khi tăng thêm 2 mét là y+2 (m)

  Chiều dài sau khi giảm 2m là x-2 (m)

  Diện tích hình chữ nhật là: xy (m vuông)

  ⇒(y+2)(x-2)=xy 

  ⇔xy-2y+2x-4=xy

  ⇔-2y+2x=4(2)

  Từ (1),(2) ta có hpt:$\left \{ {{x+y=12} \atop {-2y+2x=4}} \right.$ 

                            ⇔ $\left \{ {{2x+2y=24} \atop {-2y+2x=4}} \right.$ 

                              ⇔ $\left \{ {{4y=20} \atop {x+y=20}} \right.$ 

                              ⇔ $\left \{ {{y=5} \atop {x+5=12}} \right.$ 

                            ⇔ $\left \{ {{y=5}(TM) \atop {x=7}(TM)} \right.$ 

  Vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu là:xy=5.7=35 m vuông

   

  0
  2021-12-07T18:51:45+00:00

  Giải :

  Gọi x (m) và y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ( 0 < y < x )

  – Hình chữ nhật có chu vi là 24 (m) nên ta có phương trình :

  (x + y) . 2 = 24 <=> x + y = 12 (*1)

  – Theo đề bài ta có phương trình :

  (x – 2) . (y + 2) = xy <=> x – y = 2 (*2)

  Từ (*1) và (*2) ta có hệ phương trình sau :

  x + y = 12

  x – y = 2 

  ==> Giải hệ phương trình trên ta có : x = 7 và y = 5 (thỏa mãn Điều kiện)

  Vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 7 . 5 = 35 (m^2)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )