Một hình tròn có diện tích là 113,04 cm vuông thì bán kính là

Question

Một hình tròn có diện tích là 113,04 cm vuông thì bán kính là

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-20T17:41:37+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:43:06+00:00

  Bán kính là
  113,04 : 3,14 : 2=18 (cm)
  Đáp số: 18

  0
  2021-09-20T17:43:17+00:00

   Bán kính là

         113,04 : 3,14 : 2=18(cm) 

                    Đ/S:18cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )