Một hợp chất gồm bốn nguyên tố C,H,O và N trong đó thành phần phần trăm về khối lượng như sau:%O=26,67%,%N=46,67%, và hợp chất có hai nguyên tử nitơ.

Question

Một hợp chất gồm bốn nguyên tố C,H,O và N trong đó thành phần phần trăm về khối lượng như sau:%O=26,67%,%N=46,67%, và hợp chất có hai nguyên tử nitơ. Xác định công thức hóa học của hợp chất (là công thức đơn giản nhất)
Giúp mình với ạ

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-11T19:01:10+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:03:07+00:00

  $\text{Gọi CTPT của hợp chất là}$ $C_xH_yO_zN_2 (x,y,z∈N*)$

  $\%m_N=\dfrac{28}{M_{hc}}.100\%$

  $⇔46,67\%=\dfrac{28}{M_{hc}}.100\%$

  $⇒M_{hc}≈60g/mol$

  $\text{Ta có :}$

  $26,67\%=\dfrac{16z}{60}.100\%$

  $⇒z≈1$

  $\text{Ta có :}$

  $M_{C_xH_yON_2}=60g/mol$

  $⇔12x+y+16+28=60$

  $⇔12x+y=16$

  $Vì\ x,y\in N*$

  $⇒x=1;y=4$

  $\text{Vậy CTHH của hợp chất là}$ CH4ON2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )