một lớp toán có một số bộ bàn ghế tìm số bàn ghế biết 48 bạn ngồi thừa 6 bạn 39 bạn ngồi thừa 4 bạn

Question

một lớp toán có một số bộ bàn ghế tìm số bàn ghế biết 48 bạn ngồi thừa 6 bạn 39 bạn ngồi thừa 4 bạn

in progress 0
Alexandra 1 tuần 2021-09-02T13:25:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:26:44+00:00

  Đáp án: 7 bộ

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số bộ bàn ghế là a (bộ) (a>0)

  Vì 48 bạn ngồi thừa 6 bạn nên 48 chia cho a dư 6 => (48-6) = 42 chia hết cho a

  39 bạn ngồi thừa 4 bạn nên 39 chia cho a dư 4 => (39-4) = 35 chia hết cho a

  Vậy a chính là ƯC (42; 35)=>a=7

  Vậy có 7 bộ bàn ghế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )