Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 16,3m; chiều dài hơn chiều rộng 7,7m A. Tính diện tích của mảnh đất đó B. Người ta dùng ⅓ diện tích đó để

Question

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 16,3m; chiều dài hơn chiều rộng 7,7m
A. Tính diện tích của mảnh đất đó
B. Người ta dùng ⅓ diện tích đó để xây nhà. Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt.

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-11-30T12:57:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:58:22+00:00

  $A)$

  $\text{ Chiều dài hình chữ nhật là: }$

  $\text{ 16,3 +7,7 = 24 (m) }$

  $\text{ Diện tích mảnh đất là: }$

  $\text{ 24 × 16,3 = 391,2 (m²) }$

  $B)$

  $\text{ Diện tích đất trồng trọt là: }$

  $\text{ 391,2 × (1 – $\frac{1}{3}$ ) = 260,8 (m²) }$

  Đáp số: A) 391,2 m²

               B) 260,8 m²

  0
  2021-11-30T12:58:25+00:00

  a, Chiều dài mảnh đất là:

  $16,3+7,7=24(m)$

  Diện tích mảnh đất đó là:

  $24×16,3=391,2=(m^2)$

  b, Diện tích còn lại để trồng trọt là:

  $391,2-391,2×$$\frac{1}{3}=260,8(m^2)$

  Đáp số: $260,8m^2$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )