Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 2/3 chiều rộng.Nếu giảm chiều đi 4m thì diện tích giảm đi 164m^2.Tính kích thước miếng đất

Question

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 2/3 chiều rộng.Nếu giảm chiều đi 4m thì diện tích giảm đi 164m^2.Tính kích thước miếng đất

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-07-06T09:47:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:49:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều dài HCN là a(m) → Chiều rộng là $\frac{2}{3}$a (m)

  Theo bài ra ta có:

  (a4)($\frac{2}{3}$-4)+164=a$\frac{2}{3}$a

  ⇔$\frac{20}{3}$a = 180⇔a=27(m)

  ⇒$\frac{2}{3}$a=18(m)

  Vậy miếng đất có chiều dài 27 m và chiều rộng 18m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )