Một người đạp xe trong 3 giờ được 36 km. Nếu người đó đi trong 2 giờ mà một giờ đó gấp 1 giờ của lần trước 2 lần thì 2 giờ đó đi được bao nhiêu km

Question

Một người đạp xe trong 3 giờ được 36 km. Nếu người đó đi trong 2 giờ mà một giờ đó gấp 1 giờ của lần trước 2 lần thì 2 giờ đó đi được bao nhiêu km

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-07-19T09:55:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:57:02+00:00

  Lần trước người đó đi được là:36 : 3 = 12                                                                               Quãng đường người đó đi được trong một giờ lần này là:                               Lần này giờ người đó đi được là:                                                                                                             Đáp số:                                                                                   

  0
  2021-07-19T09:57:21+00:00

  Lần trước mỗi giờ người đó đi được là:

  `36 : 3 = 12  (km)`

  Quãng đường người đó đi được trong một giờ lần này là:

  `12 × 2 = 24  (km)`

  Lần này `2` giờ người đó đi được là:

  `24 × 2 = 48  (km)`

  Đáp số: `48  km`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )