Một người đi từ A đến B với vận tốc 24 km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32 km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn qu

Question

Một người đi từ A đến B với vận tốc 24 km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32 km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6 km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27 km/h
giup mình vơi

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-07-25T21:19:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:20:48+00:00

  Đáp án:

   AB=30km;BC=24km

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6km nên AB=BC+6

  Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27km/h nên:

  Vtb=27

  <=>$\frac{AB+BC}{t1+t2}$ =27

  <=>$\frac{BC+6+BC}{AB/24+BC/32}$  =27

  <=>$\frac{2BC+6}{(BC+6)/24+BC/32}$ =27

  <=>$\frac{2BC+6}{(32(BC+6)+24BC)/24.32}$ =27

  <=>$\frac{2BC+6}{(56BC+192)/768}$ =27

  <=>$\frac{(2BC+6).768}{56BC+192}$ =27

  <=>BC=24(km)

  =>BC+6=30

  =>AB=30(km)

  0
  2021-07-25T21:21:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi độ dài AB là x(km)
  =>BC dài x-6(km)
  AC dài x+(x-6)=2x-6(km)
  Thời gian đi quãng đường AB là x/24 (km/h)
  BC là x-6/32 (km/h)
  AC là 2x-6/27 (km/h)
  Ta có pt:

  x/24 + x-6/32 = 2x-6/27 
  =>x=30
  AB dài 30km, BC dài 24km

  CHÚC CẬU HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )