Một người đi từ A đến B với vận tốc 32km/giờ người đó nghỉ ở B mất 2 giờ rồi trở về A với vận tốc 40km/giờ. Thời gian cả đi,cả về, cả nghỉ là 4 giờ 42

Question

Một người đi từ A đến B với vận tốc 32km/giờ người đó nghỉ ở B mất 2 giờ rồi trở về A với vận tốc 40km/giờ. Thời gian cả đi,cả về, cả nghỉ là 4 giờ 42 phút. Tính quãng đường AB

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-28T20:53:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:55:01+00:00

  Đáp án: 48 km

   

  Giải thích các bước giải :

   Cho mik 5 sao và câu trả lời hay nhất nha bạn 

  0
  2021-10-28T20:55:39+00:00

  $\text{Thời gian người đó đi lẫn về là:}$

  $\text{4 giờ 42 phút – 2 giờ = 2 giờ 42 phút = 2,7 giờ}$

  $\text{Trên cùng 1 quãng đường thì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng}$

  $\text{tỉ lệ nghịch}$

  $\text{Ta có:}$ `t_{\text{đi}}/t_{\text{về})=v_{\text{về}}/v_{\text{đi})=40/32=5/4`

  $\text{Thời gian người đó đi từ A đến B là:}$

  `2,7 : (5+4)×5=1,5 (giờ)`

  $\text{Quãng đường AB là:}$

  `32×1,5=48 (km)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )