một người đi từ a lúc 7 gời 25 phút và đến b lúc 9 giờ 15 phút . dọc đường đó nghỉ 15 phút. hỏi nếu không kẻ thời gian nghỉ thì người đó đi quản đường

Question

một người đi từ a lúc 7 gời 25 phút và đến b lúc 9 giờ 15 phút . dọc đường đó nghỉ 15 phút. hỏi nếu không kẻ thời gian nghỉ thì người đó đi quản đường ab hết bao nhiêu lâu?

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-27T10:03:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:04:45+00:00

  `#Kenshiro`

  Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường AB hết số thời gian là :

  `9` giờ `15` phút – `7` giờ `25` phút – `15` phút = `1` giờ `35` phút

      Đáp số : `1` giờ `35` phút

  0
  2021-09-27T10:05:26+00:00

  Đáp án:

  Người đó đi từ A đến B hết tất cả số thời gian là:

        9 giờ 15 phút – 7 giờ 25 phút = 1 giờ 50 phút

  Người đó đi từ A đến B hết tất cả số thời gian(trừ việc nghỉ ngơi) là:

         1 giờ 50 phút – 15 phút = 1 giờ 35 phút

                                              Đáp số: 1 giờ 35 phút

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )